sluiten
  • Vloerplan & Capaciteit

duurzaamheid

De Doelen spant zich actief in om de milieubelasting als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten te beperken. Zo zijn er bij de verbouwing van de Grote Zaal in 2009 vele energie besparende voorzieningen toegepast. Maar aandacht voor het milieu is een continue proces en behelst de gehele bedrijfsvoering; van afvalscheiding tot kantoorpapier. De Doelen neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus als het gaat om het milieu.

groen biodivers dak

Het platte dak van de Doelen bedraagt zo’n 2.580m2 en wordt bedekt met een grote variatie aan groen. Er komt ook een systeem voor waterberging met een capaciteit van 300m³, dat zorgt voor opvang van water. Onder de beplanting wordt een systeem met kratten aangebracht, waarin regenwater wordt opgeslagen. Het water wordt afgevoerd tijdens regenbuien en bij droogte gebruikt om de beplanting op het dak van water te voorzien. Zo bereiden we de stad voor op het veranderende klimaat en zorgen we voor duurzaam waterbeheer.

 

Green Key keurmerk

Om het geheel inzichtelijk te maken voor opdrachtgevers heeft de Doelen gekozen voor een milieu certificaat; de Green Key. Sinds oktober 2010 is de Doelen de trotse bezitter van de Gouden Green Key, hét internationale keurmerk voor milieuvriendelijke bedrijven. De Green Key is een effectief middel om milieuprestaties bij bedrijven te meten en staat garant voor de inzet van een organisatie om meer aan het milieu te doen dan wet- en regelgeving verlangt.

 

7 Square Endeavour

De Doelen is één van de zeven partners van het 7 Square Endeavour. Dit internationale samenwerkings- en verduurzamingsproject heeft als missie om steden toekomstklaar te maken. Het speelt op lokale schaalgrootte in op de wereldwijde verstedelijking en de nadelige gevolgen ervan als vervuiling, hittestress en wateroverlast. Slim en innovatief omgaan met energie is een van de speerpunten van het project. Het Schouwburgplein fungeert hierbij als proeftuin voor nieuwe innovatieve technologieën, cyclische processen en businessmodellen. Het Rotterdamse plein is het eerste plein in een reeks van zeven wereldwijd.

 

CO2 voetafdruk berekenen

Om inzicht te krijgen in de CO2-uitstoot van uw bijeenkomst kunt u deze berekenen in de vorm van een CO2-voetafdruk. Door het in kaart brengen van de CO2-uitstoot van uw evenement of organisatie wordt snel duidelijk wat de belangrijkste veroorzakers zijn van die CO2-uitstoot. Zit de CO2-uitstoot bijvoorbeeld voornamelijk in de mobiliteit of juist in het productieproces? Of in beiden? Door de CO2-voetafdruk te berekenen weet u welke maatregelen u moet nemen om uw voetafdruk te verlagen.

Klik hier voor het berekenen van een CO2 voetafdruk.